Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
EU logo
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
react eu regionalreact eu social
biosolutions fyrtårn

Erhvervsfyrtårn for fødevarer og biosolutions vil sætte Sjælland på verdenskortet

Et nyt erhvervsfyrtårn inden for fødevarer og biosolutions ser nu dagens lys i region Sjælland. Dermed bliver verden beriget med et ’økosystem’ målrettet biosolutions, som vil tiltrække viden og investeringer fra hele verden.

Det stærke iværksættermiljø for virksomheder er skabt af en bred alliance af aktører og række parter og finansieres af en bevilling på 60,4 mio. kr. mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

’Om 10 år har fyrtårnet for Biosolutions skabt et verdenskendt regionalt økosystem, der bidrager til markant vækst og udvikling indenfor den danske fødevare- og bioressourceklynge. Samtidig bidrager fyrtårnet til den grønne omstilling frem mod en biobaseret og klimaneutral produktion på verdensplan’.

Sådan lyder ambitionen for det nye erhvervsfyrtårn Biosolutions Zealand, der netop har modtaget en bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dermed kulminerer et stort forarbejde, som Erhvervshus Sjælland og erhvervsklyngen Food & Bio Cluster Denmark har stået for sammen med Knowledge Hub Zealand og en lang række partnere.

Sjælland og øerne er stærke på Food & Biosolutions

De to parter leder fyrtårnsprojektet, der bygger videre på en række af region Sjællands styrkepositioner, og som skal ses i sammenhæng med andre aktiviteter i regionen, fx etableringen af FermHub – et nyt iværksættermiljø målrettet virksomheder, der arbejder med fermenteringsteknologier.

”Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions bliver til som en naturlig konsekvens af, at vi i region Sjælland gennem en årrække har set branchen blomstre op. Men vi har manglet et fikspunkt, der kan knytte aktører sammen både regionalt og nationalt men også til resten af verden. Det har vi fået nu, og vi har en forventning om, at fyrtårnet vil løfte en bred vifte af brancher i regionen”, siger Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland.

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions drives af en bred partnerkreds fra hele regionen og har et budget på 60,4 mio. kr. De fordeles over halvandet år til støtte for aktiviteter som fx investering i demonstrations-, opskalerings- og testfaciliteter, innovationssamarbejder mellem vidensaktører og virksomheder, en iværksætterindsats, aktiviteter der skal understøtte adgang til højt kvalificeret adgangskraft, samt aktiviteter, der skal understøtte synlighed og eksport.

Nye muligheder for bio-iværksættere og virksomheder

Danmarks nationale fødevare- og bioressourceklynge, Food & Bio Cluster Denmark, leder projektet sammen med Erhvervshus Sjælland. Food & Bio Cluster Denmark glæder sig samtidig over, at innovation får så fremtrædende en rolle i fyrtårnsprojektet og den unikke mulighed, projektet giver for at understøtte innovation, samarbejde og investeringer på bioressourceområdet.

”Vi hilser bevillingen meget velkommen og ser det som en markant offentlig satsning på et område, hvor det er relativt investeringstungt at komme i gang. Netop derfor er adgangen til åbne test- og udviklingsfaciliteter en afgørende faktor i den globale konkurrence om at tiltrække talentfulde iværksættere og investeringer i innovative virksomheder”. Det siger Lars Visbech Sørensen, direktør i Food & Bio Cluster Denmark.

”Bevillingen fra Erhvervsbestyrelsen er, sammen med de betydelige private investeringer, der heldigvis også sendes i retning af området, en afgørende faktor for evnen til at få viden til at flyde frit og ubesværet mellem virksomheder, videninstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Gennem fyrtårnet for biosolutions og vores nyoprettede kontor i Region Sjælland vil vi i Food & Bio Cluster Denmark arbejde målrettet på at skabe såvel kontakter som konkrete samarbejder omkring udvikling”, siger han videre.

Fyrtårn vil styrke hele regionen

Fyrtårnsprojektet har stor betydning for hele regionen og potentiale for at skabe en spændende udvikling. Kommunerne i KKR Sjælland har stærkt fokus på at understøtte vækst og udvikling, så erhvervslivet får de bedst mulige betingelser for at skabe arbejdspladser. Formand for KKR Sjælland, borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune udtaler:

”Det er stærkt, at vi i er lykkedes med at få et så stort og vigtigt projekt til vores region. Biosolutions er en styrke i det sjællandske erhvervsliv, som har store potentialer både på det store industrielle plan, i forhold til landbrugets produktion og i udviklingen af nye lokale fødevarer med øget bæredygtighed. Vi har i kommunerne arbejdet målrettet sammen med vores regionale samarbejdsparter om at få Food & Bio Cluster Denmark forankret i Sjælland. Det er lykkedes med et regionalt kontor i Slagelse – og nu får vi allerede et første konkret udbytte af deres tilstedeværelse”, siger Mikael Smed.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Maria Tan Nielsen

Tlf: 4199 9805  |  Mail: mtn@ehsj.dk

Kontakt os