Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
EU logo
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
react eu regionalreact eu social

Fremtidens fødevarer skal udvikles i en gammel sukkerfabrik

Allerede i første kvartal i 2024 får de første start-ups inden for industriel biofermentering adgang til test- og udviklingsfaciliteter, der gør det muligt at teste nye teknologier i praksis. Anlægget etableres af FermHub Zealand i Gørlev og er det første af sin slags i Danmark.

Med udsigt til voksende klimaudfordringer og 10 milliarder mennesker i 2050 er markedet for fødevarefermentering eskaleret kraftigt de seneste år. Testfaciliteterne til industriel biofermentering matcher imidlertid ikke det danske innovationsniveau, og det er problematisk, hvis de gode idéer skal opskaleres og realiseres. En udfordring Lulu Harms Larsen, der er direktør og medstifter i FermHub Zealand, selv kendte til, da hun sammen med sin nu afdøde mand, Steen Brock, Christopher Kjølby Jensen og Christian Kjølby i 2018 satte sig for at udvikle Danmarks første moderne testcenter til industriel biofermentering i og ved Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev på Vestsjælland.

– Når du har udviklet og testet dit produkt i laboratoriet, har du brug for at afprøve teknologien i en større skala for at se, hvordan den opfører sig uden for laboratoriets trygge rammer. Vi har ikke haft testfaciliteter i denne størrelsesorden i Danmark, og det er en kæmpe udfordring, fordi du som start-up eller forskningsinstitution indtil nu har været nødt til at købe dig til det i udlandet. Udover at det koster virkelig mange penge, sender du også din teknologi og din erfaring ud til fremmede. Det betyder også, at du ikke selv kan følge og overvåge processen og få mere erfaring, når du opskalerer din teknologi, forklarer Lulu Harms Larsen.

Startskud på 10 millioner

I 2022 modtog FermHub Zealand en investering på 10 millioner kroner fra Andel til etablering af et vækstmiljø med testfaciliteter for start-ups inden for industriel biofermentering. Anlægget skal bidrage til fremstillingen af nye fødevarer gennem fermentering, hvor man bl.a. genanvender og omdanner restbiomasser fra landbruget til ingredienser i fødevarer.

– Med de klimaudfordringer vi står over for, kan vi ikke blive ved med kun at drive landbrug i traditionel forstand, og her er mikrobiel biofermentering et godt supplement. Biofermentering kan ikke løse alle klimaudfordringer, men teknologien kan anvendes til at producere nye sunde og bæredygtige fødevarer ved at fermentere med mikroorganismer som alger, bakterier, gær og svampe og anvende lokale restbiomasser, fx fra sukkerroer, som ellers sælges som husdyrfoder eller køres i bioanlæg. Her omdanner vi et restprodukt med en lav værdi til en sund plantebaseret fødevareingrediens med en langt højere værdi – ikke mindst på det ernæringsmæssige, forklarer Lulu Harms Larsen.

Tilskuddet fra Andel på 10 millioner kroner er først og fremmest gået til leje og istandsættelse af en 3.000 m2 stor hal som FermHub Zealand har lejet af Nordic Sugar, samt til indkøb af udstyr til første demonstrationslinje.

”Vi har bestilt udstyret hjem, som nu er på vej hertil og vi er i fuld gang med at sætte bygningen i stand. Næste skridt er interne tests, hvor vi allerede har en aftale med flere virksomheder, der gerne vil medvirke. Derefter forventer vi at kunne åbne anlægget kommercielt for nogle brugere i første kvartal i 2024.”

Lyset i fyrtårnet

Adgang til test- og udviklingsfaciliteter gør det muligt at teste nye teknologier i praksis, hvilket er afgørende for udviklingen inden for industriel biofermentering, og FermHub Zealand er således en vigtig brik i Erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand. Foruden bevillingen på 10 millioner kroner fra Andel har FermHub Zealand også modtaget støtte fra Biosolutions Zealand.

– Gennem Biosolutions Zealand har vi fået midler til konsulenter og rådgivning, og samtidig har vi fået et stærkt netværk og mange gode samarbejder. Det har alt sammen hjulpet os skridtet videre i forhold til at kunne etablere et kommercielt miljø inden for biofermentering, som nu er ved at blive en realitet, siger hun.

Et supplement til Kalundborg

At FermHub Zealand ligger i lige netop Gørlev ved Kalundborg skyldes først og fremmest, at det er her, Lulu Harms Larsen selv bor og i forvejen driver sin fødevareudviklingsvirksomhed. Hun ejer desuden et kontorfællesskab for iværksættere på Den Gamle Sukkerfabrik, hvor FermHub Zealand også har kontorer.

”Det er en klar fordel, at vi er tæt på Kalundborg og byens stærke miljø inden for biotek, herunder fødevarer og fermentering. Tilsammen har vi en viden og erfaring med fermentering, som både vidensinstitutioner og vi som virksomheder generelt kan drage nytte af. Men jeg tror også, vores beliggenhed har bidraget til mere synlighed og medvirket til, at vi i dag har et godt samarbejde med flere virksomheder i Biotekbyen.”

I løbet af det kommende år, bliver FermHub Zealands demonstrations- og opskaleringsfacilitet en realitet, men det slutter ikke her.

”Vi kommer til at udbygge anlægget med flere komponenter, så vi kan arbejde mere detaljeret og med en større kapacitet og fleksibilitet. Vi gør os også overvejelser om at kunne arbejde med GMO, som er noget, vi oplever stor interesse omkring, både fra Danmark og udlandet,” slutter Lulu Harms Larsen.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Maria Tan Nielsen

Tlf: 4199 9805  |  Mail: mtn@ehsj.dk

Kontakt os