Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
EU logo
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
react eu regionalreact eu social

Kompasset peger mod Kalundborg efter Biotech Case Competition

46 studerende fik til opgave at løse nogle af virkelighedens bioteknologiske udfordringer ved Biotech Case Competition. Det blev ikke kun et møde med erhvervslivet men også en øjenåbner: Evalueringen peger nemlig på, at mere end halvdelen vil søge job i Kalundborg.

Det var biotek-cases og problemstillinger fra den virkelige verden, der blev præsenteret for de 46 kandidatstuderende, som deltog i BioTech Case Competition ved Helix Lab i Kalundborg i marts. Formålet med konkurrencen er at bygge bro mellem de kandidatstuderende, industrien og erhvervslivet samt give de studerende en forsmag på Kalundborg som en fremtidig karriereby.

”I løbet af weekenden fik de studerende rig mulighed for at networke med andre studerende og forskellige aktører fra erhvervslivet, men det var samtidig også en anledning til at præsentere det erhvervsliv og miljø, der er inden for biotek i Kalundborg,” fortæller Camilla Mollerup Top, projektleder hos Knowledge Hub Zealand.

Fra kickoff til pitch

Biotech Case Competition tog udgangspunkt i konkrete udfordringer om fermentering og ressourceudnyttelse, som de studerende skulle løse for hhv. Novo Nordisk og de to virksomheder fra Kalundborg Symbiose, Unibio og Boehringer Ingenheim. Eventet blev skudt i gang med et kickoff, hvor virksomhederne præsenterede deres cases. Herefter blev de studerende fordelt i 10 grupper og havde to dage til at arbejde med deres cases, inden de en uge senere skulle pitche deres løsningsforslag for dommerpanelet ved finaleeventet på DTU.

”Det væsentligste var at give de studerende muligheden for at arbejde med noget virkelighedsnært. Undervejs fik de tips til, hvordan de kunne tilgå opgaven og idégenereringsprocessen, og det var interessant at se, hvordan frustrationen i de første timer endte med et gennemarbejdet projekt og nye løsninger,” siger Camilla Mollerup Top og tilføjer:

Vi fik efterfølgende gode tilbagemeldinger på niveauet og indholdet af casen. Enkelte syntes, det var lidt svært, men de fleste syntes niveauet var passende. For os var det vigtigst, at de undervejs i forløbet fik øjnene op for nye muligheder, samtidig med at vi også lagde vægt på, at det skulle være et socialt og hyggeligt event.

Kandidater i Kalundborg

Helix Lab, hvor Biotech Case Competition fandt sted, er et forsknings- og videnscenter, der styrker samarbejdet mellem forskning og industri. Det seneste år har 20 kandidatstuderende inden for biotek flyttet specialeprojektet til Helix Lab, hvor de har haft et tæt samarbejde med industrien og Biotekbyen i Kalundborg. Ambitionen er at skabe et vidensfællesskab, der styrker samarbejdet mellem universiteterne og biotekindustrien.

”Det er ret unikt, at man flytter specialeprojektet væk fra universiteterne og ud til erhvervslivet. Vi har fået meget positiv feedback fra de specialestuderende, som har haft et tæt samarbejde med erhvervslivet i Kalundborg, og vi håbede på, at Biotech Case Competition kunne være med til at inspirere flere studerende til at ansøge om et Helix Lab Fellowship. Evalueringen tegner et klart billede af, at der er stor interesse for at søge mod Kalundborg, når specialet skal skrives,” siger hun.

I den efterfølgende evaluering svarede 38 procent, at de allerede havde planlagt eller var i gang med specialet. 31 procent ønskede at søge om et Helix Lab Fellowship, mens 17 procent var i tvivl. Kun 14 procent svarede nej.

Dansk centrum for biotek

Biotekbyen i Kalundborg er et partnerskab af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer, der i fællesskab arbejder sammen om at styrke byens position som dansk centrum for biotekindustri. Med en stigende efterspørgsel på kvalificerede kompetencer og arbejdskraft er uddannelsesindsatsen afgørende, mener Camilla Mollerup Top.

Med konkurrencen fik vi næsten 50 studerende til byen, der måske ellers ikke ville have fået øjnene op for det internationale miljø og de uddannelses- og karrieremuligheder, vi har i Kalundborg, og den feedback vi har fået, har været virkelig positiv.

Af den efterfølgende evaluering fremgik det, at 52 procent af de adspurgte gerne ville søge job i Kalundborg, mens kun 21 procent svarede nej.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Maria Tan Nielsen

Tlf: 4199 9805  |  Mail: mtn@ehsj.dk

Kontakt os