Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
EU logo
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
react eu regionalreact eu social

Innovationssamarbejder er i fokus

Erhvervsfyrtårnets innovationssamarbejder skal sikre at vi får mere ud af mindre i en cirkulær økonomi, hvor vi udnytter og anvender sidestrømme og restprodukter i produktionen og fremmer innovation i små og mellemstore virksomheder. 

Fra grøn idé til god forretning – Danmarks nye erhvervseventyr bygges på stærke innovationssamarbejder

Gennem innovationssamarbejder med SMV’er som hovedaktører koblet med store virksomheders erfaring og ressourcer,  kobles virksomhedernes ideer med videninstitutioner og  forskningsbaseret viden i projekter, der udvikler løsninger, koncepter og prototyper som gavner klima/miljø og skaber forretningsmuligheder.

I Biosolutions Zealand kombineres innovation, viden og forretning i 10 konkrete udviklingssamarbejder om løsninger, koncepter og prototyper, der gavner både klimadagsordenen og virksomhedernes bundlinje.

Med tre parter i hvert projekt sikres innovation, fremdrift og kommerciel forankring fra idé til færdigt produkt.

Hovedansøgeren i projekterne er en SMV med en idé til nye processer eller udstyr, som kan udnytte ressourcer bedre eller på en helt ny måde.

Ideen udvikles kommercielt i samarbejde med en stor virksomhed, som stiller sin erfaring, testplatforme og ressourcer til rådighed og endelig en videninstitution, der sikrer at innovationsniveauet løftes optimalt.  Biosolutions Zealand støtter projekterne med op til 1.5 mio. kr. dækkende op til max 85% af det totale budget.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Maria Tan Nielsen

Tlf: 4199 9805  |  Mail: mtn@ehsj.dk

Kontakt os